BEDRIJVEN

Met veel bedrijven in de regio verzorgt Koenders Totaalbouw het onderhoud, aanpassing en nieuwbouw. In het netwerk Bouwzaken Nederland worden klanten met landelijke verspreide bedrijfslokaties geholpen in onze regio.

> 


           

WONINGCORPORATIES

Voor diverse woningcorporaties verricht Koenders Totaalbouw werkzaamheden in het dagelijks- mutatie onderhoud, planmatig onderhoud en aanpassing / herbestemming / renovatie van vastgoed.

> 


           

VERZEKERAARS

Voor diverse Verzekeraars vervorgt Koenders Totaalbouw het schadeherstel in natura bij Brand, Storm en Waterschade

> 


 

       

STICHTINGEN /  OVERHEID

 

Voor diverse Stichtingen / Verenigingen en Gemeenten in de regio Arnhem, Liemers verzorgt Koenders Totaalbouw werkzaamheden uit.

> 


 

 

BOUWZAKEN NEDERLAND

          

Koenders Totaalbouw verzorgt binnen het samenwerkingsverband Bouwzaken Nederland onderhoud en beheer voor diverse landelijke bedrijven / instellingen.

Zie volgende pagina voor meer informatie wat wij doen.

> 


 

WERK IN UITVOERING

Op volgende pagina ziet u meer informatie over de projecten op dit moment in uitvoering of recent opgeleverd.

>