Home » Bouw » Seriematig Renoveren

Seriematig Renoveren

Jarenlange ervaring in het seriematig renoveren van woningen hebben we bij meerdere woningstichtingen opgebouwd.
Door een optimale begeleiding en vakkundige keten-partners zijn we zeer goed in staat in een zo kort mogelijke doorlooptijd tegen een vast overeengekomen budget met minimale overlast voor de bewoners dit te realiseren.